• Xây dựng

  vòm võng

  Giải thích EN: A structural arch with a downward crown below the line of the springing; used commonly in tunnels and foundations. Also, INFLECTED ARCH. Giải thích VN: Vòm khung được thiết kế với đỉnh chóp hướng xuống nằm dưới đường đế vòm, được sử dụng nhiều nhất ở các đường hầm và nền móng. Còn gọi là: INFLECTED ARCH.

  vòm lật ngược
  inverted-arch foundation
  móng kiểu vòm lật ngược

  Kỹ thuật chung

  cuốn ngược
  vòm giảm tải
  vòm ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X