• (đổi hướng từ Characterized)
  /'kæriktəraiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác characterise

  Ngoại động từ

  Biểu thị đặc điểm, mô tả đặc điểm; định rõ đặc điểm
  he is characterized by his carefulness
  đặc điểm của anh ta là tính thận trọng

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X