• /i¸reidi´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự soi sáng (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  Sự sáng chói
  Tia sáng
  (vật lý) sự chiếu (bức xạ...); sự rọi

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Việc xử lý bằng phóng xạ
  Việc cho tiếp xúc với phóng xạ có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sáng nhìn thấy được (gamma, tia X hay tia cực tím), vì mục đích y tế, để tiệt trùng sữa và các thực phẩm khác, để gây ra sự polymer hoá các monomer hay sự lưu

  Xây dựng

  bức xạ (chiếu)

  Y học

  chiếu xạ
  total irradiation
  chiếu xạ toàn phần
  xạ trị

  Điện lạnh

  sự chiếu
  x-ray irradiation
  sự chiếu xạ tia X

  Kỹ thuật chung

  bức xạ

  Giải thích EN: The amount of radiant energy incident on an object. Giải thích VN: Một lượng năng lượng tỏa nhiệt tác động lên một vật thể.

  sự chiếu sáng
  sự chiếu xạ
  electron irradiation
  sự chiếu xạ điện tử
  irradiation of food
  sự chiếu xạ thực phẩm
  minimum specimen irradiation
  sự chiếu xạ mẫu ít nhất
  proton irradiation
  sự chiếu xạ proton
  target irradiation
  sự chiếu xạ bia
  whole-body irradiation
  sự chiếu xạ toàn thân
  x-ray irradiation
  sự chiếu xạ tia X
  sự rọi

  Kinh tế

  sự chiếu bức xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X