• /´dʒigl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Động tác đưa đẩy nhẹ, cái xóc xóc nhẹ, cái lắc lắc nhẹ

  Ngoại động từ

  Đưa đẩy nhẹ, xóc xóc nhẹ, lắc lắc nhẹ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X