• /wigl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lắc lư; sự ngọ nguậy

  Động từ

  (thông tục) lắc lư; ngọ nguậy
  to wiggle one's toes
  ngọ nguậy ngón chân
  keep still! don't wiggle!
  đứng yên, không được ngọ nguậy!

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lắc lư, lắc lư

  Cơ - Điện tử

  Sự lắc lư, (v) lắc lư

  Hóa học & vật liệu

  sự lay động

  Kỹ thuật chung

  sự lắc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  jerk , jiggle , shimmy , squirm , twist , twitch , wag , waggle , wave , worm , wriggle , writhe , zigzag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X