• /dʒɔgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xóc xóc nhẹ, cái lắc lắc nhẹ
  Vấu nối, gờ nối (hai phiến đá, hai thanh gỗ)

  Ngoại động từ

  Xóc xóc nhẹ, lắc lắc nhẹ
  Nối bằng vấu nối

  Nội động từ

  Chạy lắc lắc nhẹ; chạy xóc nảy lên

  Chuyên ngành

  Ô tô

  nối bằng gờ

  Xây dựng

  nút lại
  sự chèn khóa
  vấu nối

  Giải thích EN: 1. a notch in the joining surface of a piece of building material that prevents slipping, thus forming a joint.a notch in the joining surface of a piece of building material that prevents slipping, thus forming a joint.2. a dowel used to join blocks of masonry.a dowel used to join blocks of masonry.

  Giải thích VN: 1. Một khấc nối hình V nối các vật liệu với nhau bằng sự trùng khớp để tránh xê dịch, hình thành một mối nối///2. Một chốt được sử dụng để nối các khối xây.

  Điện

  lắc nhẹ

  Kỹ thuật chung

  cái nút
  chân gỗ
  chốt gỗ
  khe mộng
  khe nứt
  khóa liên động
  nêm
  ngõng trục
  đường xoi
  gờ
  nối bằng vấu
  mộng
  joggle beam
  rầm ghép mộng
  joggle piece
  thiết bị mộng nối
  joggle post
  thiết bị mộng nối
  joggle truss
  giàn gỗ liên kết mộng
  mộng xoi
  rãnh
  then
  vấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  jiggle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X