• Thông dụng

  Danh từ

  Hàng bán để thanh lý, hàng bán lạc son

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lô hàng, lô công việc

  Giải thích EN: A large, often varied quantity of goods that are part of a single production run or sales transaction. Giải thích VN: Một lượng lớn và thường thay đổi của hàng hóa, là một phần của một quy trình làm việc đơn hay các giao dịch mua bán.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X