• /´relik/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) thành tích
  Di tích, di vật
  a relic of early civilization
  di tích của một nền văn minh
  ( số nhiều) di hài

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vật tàn dư

  Xây dựng

  di vật

  Kỹ thuật chung

  di tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X