• Kỹ thuật chung

  năng lượng học
  động năng
  density of kinetic energy
  mật độ động năng
  dissipation of kinetic energy
  sự giảm động năng
  instantaneous kinetic energy
  động năng tức thời
  kinetic energy density
  mật độ động năng
  kinetic energy released mass
  khối lượng giải phóng thành động năng
  linear kinetic energy
  động năng tuyến tính
  mutual kinetic energy
  động năng tương hỗ
  random (kinetic) energy
  động năng hỗn độn
  rotational kinetic energy
  động năng quay
  work-kinetic energy theorem
  định lý công-động năng
  Zonal Kinetic Energy (ZKE)
  động năng vùng

  Cơ - Điện tử

  động năng

  động năng

  Xây dựng

  động năng

  Địa chất

  động năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X