• /nel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hồi chuông báo tử
  Điềm cáo chung, điềm tận số (của một chế độ, một tập đoàn...)

  Động từ

  Rung lên ai oán, kêu lên buồn thảm
  Báo điềm cáo chung, báo điềm tận số
  (từ cổ,nghĩa cổ) đánh hồi chuông báo tử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X