• /lə'kju:nə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều là .lacunae hoặc lacunas

  Chỗ thiếu sót, chỗ khiếm khuyết, kẽ hở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lỗ hổng, chỗ khuyết

  Kỹ thuật chung

  chỗ thiếu
  lỗ hổng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X