• /hai´eitəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .hiatuses

  hai'eit”siz
  chỗ gián đoạn, chỗ đứt quãng, chỗ thiếu sót (trong một loạt sự vật, một bài tường thuật, một loạt chứng cớ...)
  (ngôn ngữ học) chỗ vấp hai nguyên âm

  Chuyên ngành

  Y học

  khe, lô, hõm

  Kỹ thuật chung

  chỗ gián đoạn
  chỗ nứt quãng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X