• Kỹ thuật chung

    hệ duy trì sự sống

    Giải thích EN: A controlled environment that provides the biological conditions necessary to maintain vital functions.. Giải thích VN: Một môi trường được quản lý nhằm tạo ra các điều kiện sinh thái cần thiết để duy trì các chức năng sống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X