• /baiə'lɔdʤikəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác biologic

  Như biologic

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sinh học
  biological agent
  tác nhân sinh học
  biological coagulator
  chất đông tụ sinh học
  biological coagulator
  máy đông tụ sinh học
  biological corrosion
  sự xâm thực sinh học
  biological degradation
  sự thoái biến sinh học
  biological electricity
  điện sinh học
  biological encrustation
  lớp phủ sinh học
  Biological Environment Monitor (BEM)
  bộ giám sát môi trường sinh học
  biological equilibrium
  sự cân bằng sinh học
  biological film
  màng sinh học
  biological film of bacteria filter
  màng sinh học của bể biofin
  biological filter
  bể lọc sinh học
  biological filter
  bộ lọc sinh học
  biological hazard
  nguy hiểm sinh học
  biological hazard
  mối nguy hiểm sinh học
  biological indicator
  chất chỉ thị sinh học
  biological oxidation
  sự oxy hóa sinh học
  biological oxygen demand (BOD)
  nhu cầu oxy sinh học
  biological pond
  bể chứa sinh học
  biological protection
  sự bảo vệ sinh học
  biological shield
  tường chắn sinh học
  biological stability
  tính ổn định sinh học
  biological transducers
  bộ chuyển đổi sinh học
  biological treatment
  sự xử lý sinh học
  biological warfare
  chiến tranh sinh học
  biological waste
  chất thải sinh học
  primary biological shield
  tấm chắn sinh học chính
  primary biological shield
  tấm chắn sinh học sơ cấp
  protection by biological methods
  sự gia cố bằng sinh học (cho bờ dốc)
  sinh vật
  biological resistance
  sức chịu đựng sinh vật
  biological resource
  tài nguyên sinh vật
  biological stability
  sức chịu đựng sinh vật

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  organic , life , living , ontological

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X