• Kỹ thuật chung

  cơ cấu bảo hiểm
  dây đai an toàn
  áo an toàn
  áo cứu đắm

  Giải thích EN: A flotation device employed to prevent a person from drowning by giving the upper body buoyancy in the water.

  Giải thích VN: Một thiết bị nổi dùng để cứu một người khỏi chết đuối bằng cách tạo ra sức nổi lớn hơn cho cơ thể trong nước.

  phao
  phao cứu sinh

  Xây dựng

  phao cứu người

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X