• (đổi hướng từ Drowning)
  /draʊn/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Chết đuối

  Ngoại động từ

  Dìm chết, làm chết đuối
  to be drowned
  bị chết đuối (vì tai nạn...)
  to drown oneself
  trầm mình tự tử
  Pha loãng quá, pha nhiều nước quá (vào rượu...)
  Làm ngập lụt, làm ngập nước, làm ướt đầm đìa, làm giàn giụa
  drowned in tears
  đầm đìa nước mắt
  like a drowned rat
  ướt như chuột lột
  Làm chìm đắm, át (tiếng nói...), làm tiêu (nỗi sầu...)
  to be drowned in sleep
  chìm đắm trong giấc ngủ, ngủ say mê mệt
  to drown someone's voice
  làm át tiếng nói của ai
  to drown one's sorrow in drink
  uống rượu tiêu sầu
  to be drowned out
  bị lụt lội phải lánh khỏi nhà
  the drowning man will catch at a straw
  sắp bị chết đuối thì cọng rơm cũng cố vói lấy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhấn chìm

  Kỹ thuật chung

  làm ngập nước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  float , rescue , save

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X