• Cơ khí & công trình

  sự thử tuổi thọ

  Hóa học & vật liệu

  phép thử tuổi thọ

  Điện

  thử tuổi thọ

  Xây dựng

  thử nghiệm tuổi thọ

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra tuổi thọ

  Giải thích EN: A test used to estimate the expected length of use or serviceability of a product or device, by simulating on an accelerated basis the conditions it will encounter. Giải thích VN: Một thí nghiệm để ước tính độ lâu dài sử dụng hay khả năng phục vụ của một sản phẩm hay thiết bị, bằng cách tái tạo ở mức cao hơn các điều kiện mà nó phải trải qua.

  sự kiểm tra tuổi thọ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X