• /´lait¸haus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn biển, hải đăng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà đèn
  trạm đèn biển

  Kỹ thuật chung

  đèn biển
  atomic lighthouse
  đèn biển nguyên tử
  lighthouse lantern
  cửa sáng của đèn biển
  lighthouse searchlight elevation
  độ cao pha của đèn biển
  lighthouse tower
  tháp đèn biển
  oeil-de-boeuf-off-shore lighthouse
  đèn biển ngoài khơi
  hải đăng
  automatically controlled lighthouse
  hải đăng điều khiển tự động
  lighthouse keeper
  người gác hải đăng
  lighthouse tower
  tháp hải đăng

  Kinh tế

  đèn biển
  hải đăng
  tháp đèn
  tháp đèn biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X