• /´laikən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  So sánh, ví
  death is often likened to an eternal sleep
  sự chết thường được ví như một giấc ngủ nghìn thu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X