• Điện lạnh

  khí (được) hóa lỏng
  khí được hóa lỏng

  Kỹ thuật chung

  khí hóa lỏng
  cold liquefied gas
  khí hóa lỏng lạnh
  liquefied gas container
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas container
  thùng chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas refrigeration system
  hệ (thống) làm lạnh khí hóa lỏng
  liquefied gas refrigeration system
  hệ thống làm lạnh khí hóa lỏng
  liquefied gas storage vessel
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquefied gas stream
  dòng khí hóa lỏng
  liquefied gas supply
  cấp khí hóa lỏng
  liquefied gas supply
  sự cấp khí hóa lỏng
  liquefied gas transfer system
  hệ (thống) truyền khí hóa lỏng
  liquefied gas transfer system
  hệ thống truyền khí hóa lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X