• Kỹ thuật chung

  khay nạp

  Giải thích EN: A tray with a sliding bottom used to fill multicavity molds simultaneously with the plastic charge. Giải thích VN: Một khay với đáy trượt được dùng để đổ đầy các khuôn đúc nhiều lỗ hổng đồng thời với sự nạp nhựa.

  mâm chuyển đạn
  máng chất thải
  máng tiếp liệu

  Cơ - Điện tử

  Máng tải, khay nạp liệu

  Xây dựng

  máng tiếp liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X