• /lʌg´zjuəri¸eit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Sống sung sướng, sống xa hoa
  ( + in, on) hưởng thụ, vui hưởng; đắm mình vào; thích, ham
  to luxuriate in the warm spring sunshine
  tắm mình trong ánh nắng mùa xuân ấm áp
  to luxuriate in dreams
  chìm đắm trong mộng tưởng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  refrain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X