• /iəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác coaxal

  Tính từ

  (toán học) đồng trục
  coaxial circles
  vòng tròn đồng trục
  Coaxial cable

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đồng trục

  Xây dựng

  đồng trục

  Cơ - Điện tử

  (adj) đồng trục

  Kỹ thuật chung

  cáp đồng trục
  coaxial cable connector
  đầu nối cáp đồng trục
  coaxial pair
  cáp cặp đồng trục
  coaxial-pair cable
  cáp cặp đồng trục
  connector type for coaxial cables
  kiểu bộ nối cáp đồng trục
  connector type for coaxial cables
  kiểu đầu nối cáp đồng trục
  interstice pair (ina coaxial pair cable)
  cặp khe hở (trong dây cáp có cặp đồng trục)
  rigid coaxial line
  đường cáp đóng trục cố định
  đồng trục
  coaxial antenna
  ăng ten đồng trục
  coaxial attenuator
  bộ suy giảm đồng trục
  coaxial cable
  cáp đồng trục
  coaxial cable
  dây đồng trục
  coaxial cable
  đường dây đồng trục
  coaxial cable
  đường truyền đồng trục
  Coaxial Cable (COAX)
  cáp đồng trục
  coaxial cable connector
  đầu nối cáp đồng trục
  coaxial capacitor
  tụ điện đồng trục
  coaxial cassette
  cát sét đồng trục
  coaxial cavity
  hốc cộng hưởng đồng trục
  coaxial cavity
  hốc đồng trục
  coaxial circle
  vòng tròn đồng trục
  coaxial circles
  vòng tròn đồng trục
  coaxial connection
  bộ nối đồng trục
  coaxial connector
  bộ nối đồng trục
  coaxial cylinder
  hình trụ đồng trục
  coaxial diode
  đi-ốt đồng trục
  coaxial filter
  bộ lọc đồng trục
  coaxial hybrid
  mối nối lai đồng trục
  coaxial isolator
  cách điện đồng trục
  coaxial line
  cáp đồng trục
  coaxial line
  đường đồng trục
  coaxial line
  đường dây đồng trục
  coaxial line
  đường truyền đồng trục
  coaxial load
  tải đồng trục
  coaxial loudspeaker
  loa đồng trục
  coaxial magnetron
  manhetron đồng trục
  coaxial pair
  cáp cặp đồng trục
  coaxial pencil
  chùm đồng trục
  coaxial phase shifter
  bộ dịch pha đồng trục
  coaxial plug
  bộ nối đồng trục
  coaxial propeller
  bộ cánh quạt đồng trục
  coaxial relay
  rơle đồng trục
  coaxial resonator
  bộ cộng hưởng đồng trục
  coaxial stub
  nhánh cụt đồng trục
  coaxial switch
  chuyển mạch đồng trục
  coaxial transistor
  tranzito đồng trục
  coaxial transmission line
  cáp đồng trục
  coaxial transmission line
  đường dây đồng trục
  coaxial transmission line
  đường truyền đồng trục
  coaxial wavemeter
  máy đo sóng đồng trục
  coaxial-fixed load
  tải cố định đồng trục
  coaxial-line system
  hệ đường truyền đồng trục
  coaxial-pair cable
  cáp cặp đồng trục
  connector type for coaxial cables
  kiểu bộ nối cáp đồng trục
  connector type for coaxial cables
  kiểu đầu nối cáp đồng trục
  down-lead coaxial cable
  cáp đồng trục
  interstice pair (ina coaxial pair cable)
  cặp khe hở (trong dây cáp có cặp đồng trục)
  rigid coaxial line
  đường cáp đóng trục cố định
  septate coaxial cavity
  hốc đồng trục có vách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X