• Toán & tin

  kho lưu trữ chính
  vùng lưu trữ chính

  Kỹ thuật chung

  bộ lưu trữ chính
  bộ nhớ chính
  main storage dump space
  vùng kết xuất bộ nhớ chính
  main storage partition
  phần chia bộ nhớ chính
  main storage processor
  bộ xử lý bộ nhớ chính
  main storage region
  vùng bộ nhớ chính
  main storage spool
  vùng dự trữ bộ nhớ chính
  main storage unit
  đơn vị bộ nhớ chính
  MSDB (mainstorage database)
  cơ sở dữ liệu bộ nhớ chính
  physical main storage
  bộ nhớ chính vật lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X