• /¸mælæprə´pou/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Không thích hợp, không phải lúc, không phải lối, trái mùa

  Danh từ

  Việc không đúng lúc, việc không phải lối; lời không đúng lúc, lời không phải lối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X