• /ʌn´su:təbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất tài, thiếu năng lực, không đủ tư cách (để làm việc gì)
  Không xứng đôi, không tương xứng (kết hôn)
  Không hợp, không phù hợp, không thích hợp với
  Không đúng lúc, không đúng trường hợp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không phù hợp
  không thích hợp

  Xây dựng

  không thích hợp
  unsuitable excavation
  đào đất không thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X