• /i'relәv(ә)nt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thích đáng; không thích hợp, không liên quan
  to let aside the irrelevant details
  để những chi tiết không liên quan sang một bên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không liên quan đến

  Kỹ thuật chung

  không liên quan
  không thích đáng
  không thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X