• /n'taimli/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Non, yểu, sớm; không phải mùa
  untimely death
  sự chết non, sự chết yểu
  untimely fruit
  quả chín sớm
  Không đúng lúc, không hợp thời, không thích hợp
  an untimely remark
  lời nhận xét không đúng lúc


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X