• /ʌn´æpt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có năng lực
  unapt for
  không đủ năng lực về
  Không thích đáng, không thích hợp, không đúng lúc
  an unapt remark
  lời nhận xét không thích đáng, lời nhận xét không đúng lúc


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X