• /¸mæni´festou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản tuyên ngôn
  to issue a manifesto
  ra một bản tuyên ngôn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bản tuyên ngôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X