• /rit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) lệnh; giấy đòi; trát (do một toà án hoặc một người cầm quyền phát ra)
  a writ of arrest
  lệnh bắt, trát bắt
  a writ of attachment
  lệnh tịch biên
  Holy (Sacred) Writ
  (tôn giáo) kinh thánh

  (từ cổ,nghĩa cổ) động tính từ quá khứ của .write

  writ large
  có thể thừa nhận một cách rõ ràng, có thể thừa nhận một cách dễ dàng; rất hiển nhiên
  disappointment was writ large on the face of the loser
  thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt người thua cuộc
  Rõ ràng là; ở dạng nhấn mạnh
  the policy is liberalism writ large
  đường lối này rõ ràng là chủ nghĩa tự do

  Nguồn khác

  • writ : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự tống đạt các lệnh
  trát của tòa án

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X