• BrE & NAmE /mæn'kaɪnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Loài người, nhân loại
  'm“nkaind
  nam giới, đàn ông (nói chung)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhân loại
  loài người

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X