• Kỹ thuật chung

  đánh dấu
  Extended Mark - up Language (DISXML)
  ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
  Extensible Mark-up Language (XML)
  ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng
  Generalized Mark-up Language (GML)
  ngôn ngữ đánh dấu tổng quát hóa
  Open Forums Mark-up Language (OFML)
  ngôn ngữ đánh dấu của các diễn đàn mở

  Kinh tế

  tăng giá
  mark-up cancellation
  sự hủy bỏ tăng giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X