• (đổi hướng từ Forums)
  /´fɔ:rəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Diễn đàn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Toà án
  the forum of conscience
  toà án lương tâm
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( La mã) chợ, nơi công cộng; chỗ hội họp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  diễn đàn
  ATM Forum (ATMF)
  Diễn đàn ATM
  Cells In Frames (ATM Forum) (CIF)
  Các tế bào trong các khung (diễn đàn ATM)
  Enterprise Computer Telephony Forum (ECTF)
  Diễn đàn Điện thoại Máy tính doanh nghiệp
  European Consultative Forum for Researching Networking (ECFRN)
  Diễn đàn tư vấn của châu Âu về nghiên cứu tổ chức mạng
  European ISDN User Forum (EIUF)
  Diễn đàn người dùng ISDN châu Âu
  European Multi-media Forum (EMF)
  Diễn đàn đa phương tiện châu Âu
  Forum for Responsible and Ethical E - mail (FREE)
  diễn đàn về thư điện tử hợp đạo lý và có trách nhiệm
  Frame Relay Forum (FRF)
  Diễn đàn chuyển tiếp khung (Frame Relay)
  Global Mobile Commerce Forum (GMCF)
  diễn đàn thương mại di động toàn cầu
  Industry Carriers Compatibility Forum (ICCF)
  diễn đàn của các công ty công nghiệp về tính tương thích
  Intelligent Network Forum (INF)
  Diễn đàn Mạng thông minh
  International Forum on AMPS Standards Technology ( CTIA ) (IFAST)
  Diễn đàn quốc tế về công nghệ của tiêu chuẩn AMPS
  International Forum on Open Bibliographic Systems (IFOBS)
  diễn đàn quốc tế về các hệ thống thư tịch mở
  IS-41 Message Security Forum (IMSF)
  Diễn đàn an toàn tin báo IS-41
  Multi Service Switching Forum (MSSF)
  diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ
  Multi-Switching Forum (MSF)
  diễn đàn đa chuyển mạch
  Multimedia Communications forum (MMCF)
  diễn đàn truyền thông đa phương tiện
  Multimedia Services Affiliate Forum (MSAF)
  diễn đàn sát nhập các dịch vụ đa phương tiện
  Network Management Forum (NMF)
  diễn đàn quản lý mạng
  Network Operation Forum (NOF)
  diễn đàn các hoạt động khai thác mạng
  North American Directory forum (NADF)
  Diễn đàn thư mục Bắc Mỹ
  North American ISDN Users Forum
  Diễn đàn người sử dụng mạng ISDN Bắc Mỹ
  Optical Networking Forum (ONF)
  diễn đàn kết nối mạng quang
  OSI Network Management Forum (OSI/NMF)
  Diễn đàn quản lý mạng OSI
  Personal Handy Phone Internet Access Forum Standard (PIAFS)
  Tiêu chuẩn của diễn đàn truy nhập Internet bằng PHS
  Physical Layer Working Group of ATM Forum
  Nhóm làm việc của diễn đàn ATM về lớp vật lý
  Privacy Forum Digest (PFD)
  tài liệu của diễn đàn về tính riêng tư
  public forum
  diễn đàn công cộng
  Real-time Multimedia Over ATM (ATM Forum) (RMOA)
  đa phương tiện thời gian thực qua ATM (Diễn đàn ATM)
  Residential Standards Forum (RSF)
  diễn đàn các tiêu chuẩn dân cư
  Smart Card Forum (SCF)
  diễn đàn thẻ thông minh
  Solid State Floppy Disc Forum (SSFDC)
  diễn đàn đĩa mềm bằng bán dẫn
  SONET Interoperability Forum (SIF)
  Diễn đàn về khả năng phối hợp hoạt động SONET
  South Pacific Forum (SPF)
  Diễn đàn Nam Thái Bình Dương
  Switched Digital Services Applications Forum (SDSAF)
  diễn đàn ứng dụng các dịch vụ chuyển mạch số
  Telecommunications Industry forum (TCIF)
  Diễn đàn Công nghiệp Viễn thông
  UK [[ISDN User Forum (UKIUF)
  Diễn đàn khách hàng ISDN tại Anh
  Unshielded Twisted Pair Development Forum
  diễn đàn phát triển đôi dây xoắn không bọc kim
  user forum
  diễn đàn người dùng
  Wireless Information Networks Forum (WINFORUM)
  diễn đàn các mạng thông tin vô tuyến
  Wireless LAN Interface Forum (WLIF)
  Diễn đàn giao diện LAN vô tuyến
  World Telecommunications Policy Forum of ITU (WTPF)
  Diễn đàn Chính sách Viễn thông thế giới (ITU)

  Kinh tế

  diễn đàn
  European Accounting advisory Forum
  diễn đàn tư vấn kế hoạch Châu Âu
  World Economic Forum
  diễn đàn kinh tế thế giới
  tòa án quản hạt (có thẩm quyền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X