• (đổi hướng từ Meadows)
  /ˈmɛdoʊ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng cỏ, bãi cỏ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồng cỏ
  meadow ore
  quặng đồng cỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X