• Hóa học & vật liệu

  sự khác nhau về nhiệt độ trung bình

  Giải thích EN: The overall temperature difference between the hot and cold fluids in a heat exchanger. Giải thích VN: Sự khác nhau nói chung về nhiệt độ giữa chất lưu nóng và lạnh có trong máy trao đổi nhiệt.

  Xây dựng

  chênh lệch nhiệt độ trung bình
  log mean temperature difference
  chênh lệch nhiệt độ trung bình lôgarit

  Điện lạnh

  độ chênh nhiệt độ trung bình
  arithmetic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình cộng
  logarithmic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  hiệu nhiệt độ trung bình
  arithmetic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình cộng
  log-mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  logarithmic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga

  Kỹ thuật chung

  độ chênh
  arithmetic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình cộng
  logarithmic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  nhiệt độ trung bình
  arithmetic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình cộng
  arithmetic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình cộng
  log mean temperature difference
  chênh lệch nhiệt độ trung bình lôgarit
  log-mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga
  logarithmic mean temperature difference
  độ chênh nhiệt độ trung bình lôgarit
  logarithmic mean temperature difference
  hiệu nhiệt độ trung bình loga

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X