• Hóa học & vật liệu

  kỹ thuật cơ học

  Toán & tin

  công nghệ chế tạo máy
  kỹ thuật chế tạo máy

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật cơ khí

  Giải thích EN: The branch of engineering concerned with the conception, research, design, operation, and maintenance of machines. Giải thích VN: Một ngành kỹ thuật liên quan tới quan niệm, nghiên cứu, thiết kế, vận hành và bảo dưỡng máy móc.

  ngành chế tạo máy
  ngành cơ khí

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Ngành cơ khí

  Xây dựng

  ngành chế tạo máy, kỹ thuật chế tạo máy

  Kinh tế

  công trình cơ giới
  công trình tự động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X