• /´meltə/

  Xây dựng

  bể luyện
  bể nấu

  Kỹ thuật chung

  bộ làm chảy

  Giải thích EN: Any device or chamber used to melt materials, especially metals. Giải thích VN: Một thiết bị hay buồng được dùng để làm chảy chất liệu, đặc biệt là kim loại.

  Kinh tế

  nồi nấu mỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X