• /´meltiη¸pɔint/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) điểm nóng chảy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điểm nóng chảy
  congruent melting point
  điểm nóng chảy tương đẳng
  english melting point
  điểm nóng chảy Anh (parafin)
  low-melting point
  điểm nóng chảy thấp
  lowering of the melting point
  sự hạ điểm nóng chảy
  melting point behaviour
  trạng thái điểm nóng chảy
  melting point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm nóng chảy
  melting point tube
  ống xác định điểm nóng chảy
  melting-point curve
  đường cong điểm nóng chảy
  mixed melting point
  điểm nóng chảy của hỗn hợp
  Thiele melting-point tube
  ống đo điểm nóng chảy Thiele

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X