• /,meθə'dɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ phương pháp
  Phương pháp luận

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phương pháp luận
  software methodology
  phương pháp luận phần mềm

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phương pháp học

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X