• Kỹ thuật chung

  nghiên cứu hệ thống

  Giải thích EN: An analysis of production methods, undertaken to identify weaknesses or increase efficiency. Giải thích VN: Phân tích hệ thống sản xuất, đảm nhiệm việc xác định nhược điểm hoặc nâng cao năng suất.

  Kinh tế

  sự nghiên cứu phương pháp

  Xây dựng

  nghiên cứu phương pháp hợp lý hoá công việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X