• Kỹ thuật chung

    sự dự báo sớm bằng vi ba

    Giải thích EN: A high-power long-range radar that gives high resolution and handles high traffic; used for early warning of missiles. Giải thích VN: Một ra đa tầm xa công suất cao cho độ phân giải cao và điều chỉnh giao thông đông đúc; được dùng để dự báo sớm tên lửa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X