• Cơ khí & công trình

  đường kính phụ

  Giải thích EN: The diameter of a cylinder as measured from the root of a male (external) thread to the crest of a female (internal) thread. Giải thích VN: Đường kính của một xy lanh theo cách đo từ gốc của ren ngoài và mép của ren trong.

  Ô tô

  đường kính chân ren

  Kỹ thuật chung

  đường kính hiệu dụng
  đường kính trong
  minor diameter error
  sai số đường kính trong
  đường kính trung bình
  đường kính vòng chia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X