• Cơ khí & công trình

  cần trục tự hành

  Xây dựng

  cần trục ô tô
  mobile crane with pile driver
  máy đóng cọc kiểu cần trục ô tô
  máy trục tự hành

  Kỹ thuật chung

  máy trục di động
  boom and jib mobile crane
  máy trục (di động) có tay với
  rubber tired mobile crane
  máy trục di động trên bánh lốp

  Kinh tế

  xe cẩu
  xe nhấc hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X