• /mə¸nɔpə´listik/

  Thông dụng

  Xem monopolist

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyên mại
  độc chiếm
  độc quyền
  monopolistic competition
  cạnh tranh độc quyền
  monopolistic competition
  cạnh tranh mua độc quyền
  monopolistic competition
  sự cạnh tranh có tính độc quyền
  monopolistic demand
  nhu cầu có tính độc quyền
  monopolistic enterprise
  xí nghiệp độc quyền
  monopolistic exploitation
  bóc lột có tính độc quyền
  monopolistic market
  thị trường độc quyền
  monopolistic market
  thị trường độc quyền nhu cầu
  monopolistic power
  sức mạnh độc quyền
  monopolistic price
  giá độc quyền
  monopolistic rent
  địa tô độc quyền
  monopolistic supply
  cung ứng độc quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X