• /,kɔmpi'tiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cạnh tranh
  trade competition between two countries
  sự cạnh tranh thương mại giữa hai nước
  to enter into competition
  cạnh tranh nhau
  Sự tranh giành (địa vị...)
  Cuộc thi; ( (thể dục,thể thao)) cuộc thi đấu, cuộc đọ sức
  a swimming competition
  cuộc thi bơi
  to be in competition with
  thi đấu với

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tranh chấp

  Giải thích VN: Trên mạng, đây là sự tranh chấp giữa các trạm để có cơ hội dùng một tuyến truyền thông hoặc tài nguyên mạng. Theo một nghĩa nào đó, tình trạng tranh chấp mô tả một tình huống ở đó hai hay nhiều thiết bị cố truyền cùng một lúc, do đó gây ra đụng chạm trên tuyến. Theo một nghĩa hơi khác, sự tranh chấp cũng mô tả phương pháp thả lỏng ( free-for-all) điều khiển truy cập một tuyến truyền thông, ở đó quyền truyền được giao cho trạm nào giành được quyền điều khiển tuyến. Trong kiểu tranh chấp này, mỗi trạm lắng chờ tuyến và đợi cho nó không còn hoạt động. Khi tuyến đã rãnh, bất kỳ trạm nào muốn truyền đều phải đăng thầu tuyến bằng cách phát một thông báo yêu cầu gửi ( request-to-send) cho trạm nhận của mình. Nếu lời đáp là dương, trạm sẽ được tự do truyền, và mọi mắt nối khác phải đợi cho đến khi tuyến rãnh trở lại thì mới truyền được. Với tính năng tranh chấp, các trạm không truyền theo một thứ tự nhất định nào cả, hoặc không cần dùng một tín hiệu đặc biệt (thẻ bài = token) để xác định trạm nào hiện đang có quyền dùng tuyến.

  Xây dựng

  sự cạnh tranh
  To attract Maximum Competition
  thu hút sự cạnh tranh tối đa
  tranh đua

  Kỹ thuật chung

  cạnh tranh
  Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)
  ủy ban cạnh tranh và tiêu dùng úc
  local competition
  sự cạnh tranh nội bộ
  To attract Maximum Competition
  thu hút sự cạnh tranh tối đa

  Kinh tế

  sự cạnh tranh
  blind competition
  sự cạnh tranh mù quáng
  brisk competition
  sự cạnh tranh năng động
  business competition
  sự cạnh tranh thương mại
  free competition
  sự cạnh tranh tự do
  horizontal competition
  sự cạnh tranh hàng ngang
  monopolistic competition
  sự canh tranh có tính chất lũng đoạn
  monopolistic competition
  sự cạnh tranh có tính độc quyền
  over competition
  sự cạnh tranh quá độ
  tough competition
  sự cạnh tranh mạnh mẽ
  unfair competition
  sự cạnh tranh bất chính
  unfair competition
  sự cạnh tranh không công bình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X