• /'entəpraiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc làm khó khăn; việc làm táo bạo
  Tính dám làm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổ chức kinh doanh, hãng, xí nghiệp
  joint-venture enterprise
  xí nghiệp liên doanh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hãng kinh doanh

  Kỹ thuật chung

  hãng

  Kinh tế

  công ty
  company-owned enterprise
  xí nghiệp thuộc công ty
  unincorporated enterprise
  xí nghiệp phi công ty
  world enterprise
  công ty xuyên quốc gia
  doanh nghiệp
  enterprise funds
  quỹ doanh nghiệp
  man of enterprise
  nhà doanh nghiệp
  private enterprise
  doanh nghiệp tư nhân
  public enterprise
  doanh nghiệp công cộng
  public enterprise
  doanh nghiệp quốc doanh
  state enterprise
  doanh nghiệp nhà nước
  state-run enterprise
  doanh nghiệp (xí nghiệp) nhà nước
  state-run enterprise
  doanh nghiệp (xí nghiệp) quốc doanh
  Training and Enterprise Council
  hội đồng đào tạo và phát triển doanh nghiệp
  hang
  hãng
  óc tiến thủ
  tài năng kinh doanh
  tính dám làm
  tinh thần sự nghiệp
  tự do kinh doanh
  free-enterprise economy
  nền kinh tế tự do kinh doanh
  xí nghiệp
  abortive enterprise
  xí nghiệp chết yểu
  associated enterprise
  xí nghiệp liên hiệp
  autonomous enterprise
  xí nghiệp tự chủ
  balance sheet of contract enterprise
  bảng tổng kết tài sản của xí nghiệp nhận thầu
  behaviour enterprise
  hành vi xí nghiệp
  building enterprise
  xí nghiệp xây dựng
  collective enterprise
  xí nghiệp tập thể
  commercial enterprise
  xí nghiệp thương mại
  company-owned enterprise
  xí nghiệp thuộc công ty
  conduct enterprise (to...)
  quản lý xí nghiệp
  cooperative enterprise
  xí nghiệp hợp tác
  diversified enterprise
  xí nghiệp kinh doanh đa dạng (hóa) (nhiều loại)
  Enterprise Allowance Scheme
  Quỹ trợ cấp thành lập Xí nghiệp
  enterprise cost
  phí tổn xí nghiệp
  enterprise culture
  văn hóa xí nghiệp
  enterprise deposits
  tiền gửi của xí nghiệp
  enterprise designed capacity
  năng lực thiết kế xí nghiệp
  enterprise development funds
  quỹ phát triển xí nghiệp
  enterprise entity
  thực thể xí nghiệp
  enterprise financed exclusively
  xí nghiệp độc tư
  enterprise image promotion
  vun đắp hình tượng xí nghiệp
  enterprise labour union
  công đoàn xí nghiệp
  enterprise management
  quản lý xí nghiệp
  enterprise on a large scale
  xí nghiệp lớn
  enterprise on a small scale
  xí nghiệp nhỏ
  enterprise size
  quy mô xí nghiệp
  enterprise tax
  thuế xí nghiệp
  enterprise union
  công đoàn xí nghiệp
  enterprise value
  giá trị kinh doanh liên tục của xí nghiệp
  free enterprise system
  chế độ xí nghiệp tự do, tự doanh
  government enterprise
  xí nghiệp quốc doanh
  high growth enterprise
  xí nghiệp tăng trưởng cao
  individual enterprise
  xí nghiệp tư nhân
  individual enterprise
  xí nghiệp cá thể
  industrial enterprise
  xí nghiệp công nghiệp
  inter-enterprise credit
  tín dụng giữa các xí nghiệp
  invest interim an enterprise
  đầu tư vào xí nghiệp
  key enterprise
  xí nghiệp trọng điểm
  large-sized enterprise
  xí nghiệp cỡ lớn
  local enterprise
  xí nghiệp (quy mô) địa phương
  manufacturing enterprise
  xí nghiệp sản xuất
  medium-sized enterprise
  xí nghiệp bậc trung
  minor enterprise
  xí nghiệp nhỏ và vừa
  mixed enterprise system
  thể chế xí nghiệp hỗn hợp
  monopolistic enterprise
  xí nghiệp độc quyền
  multi product enterprise
  xí nghiệp kinh doanh đa sản phẩm
  multi_divisional enterprise
  xí nghiệp kinh doanh nhiều ngành
  multinational enterprise
  xí nghiệp đa quốc gia
  multi_product enterprise
  xí nghiệp (kinh doanh) đa sản phẩm
  municipal enterprise
  xí nghiệp thị chính
  national enterprise
  xí nghiệp quốc doanh
  non-productive enterprise
  xí nghiệp không sản xuất
  principle of free enterprise
  nguyên tắc xí nghiệp tự do
  private enterprise
  xí nghiệp tư doanh
  product enterprise
  xí nghiệp sản xuất
  profit-making enterprise
  xí nghiệp doanh lợi
  sate-run enterprise
  xí nghiệp nhà nước
  sate-run enterprise
  xí nghiệp quốc doanh
  service enterprise
  xí nghiệp dịch vụ
  shipping enterprise
  xí nghiệp vận tải biển
  small enterprise cartel
  các-ten xí nghiệp nhỏ
  socialist state-run enterprise
  xí nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa
  speculative enterprise
  xí nghiệp mạo hiểm
  speculative enterprise
  xí nghiệp có tính đầu cơ
  spirit of enterprise
  tinh thần xí nghiệp
  state enterprise
  xí nghiệp quốc doanh
  state insurance enterprise
  xí nghiệp bảo hiểm quốc doanh
  state private enterprise
  xí nghiệp công tư hợp doanh
  state-run enterprise
  doanh nghiệp (xí nghiệp) nhà nước
  state-run enterprise
  doanh nghiệp (xí nghiệp) quốc doanh
  tax cut for business and enterprise
  giảm thuế cho xí nghiệp
  tax on enterprise
  thuế xí nghịêp
  unincorporated enterprise
  xí nghiệp không có tư cách pháp nhân
  unincorporated enterprise
  xí nghiệp phi công ty
  unproductive enterprise
  xí nghiệp không sinh lợi
  valuation of enterprise
  định giá xí nghiệp
  world enterprise
  xí nghiệp thế giới
  township and village enterprise
  xí nghiệp hương trấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X