• Thông dụng

  Danh từ riêng

  từ viết gọn (informal) của tên (given name) Montgomery hoặc Montague

  Cấu trúc từ

  the full monty
  tất cả, trọn gói, mọi thứ (được mong muốn hay yêu cầu)
  I thought he was only going to buy the basic kit, but he bought the full monty
  Tôi đã nghĩ rằng anh ấy chỉ định mua bộ đồ nghề đơn giản thôi, nhưng anh ấy đã mua hết tất cả.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X