• /mɔ:´rouvə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hơn nữa, ngoài ra, vả lại, vả chăng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X