• /ˈfɜrðərˌmɔr , ˈfɜrðərˌmoʊr/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hơn nữa, vả lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngoài ra

  Xây dựng

  hơn nữa

  Kỹ thuật chung

  ngoài ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X